ללא קשר לקיומה של דת…

…אנשים טובים יעשו מעשים טובים ואנשים רשעים יעשו מעשים רשעים. אבל כדי שאיש טוב יעשה מעשה רשע, יש צורך בקיומה של הדת.

תרגום לא-רשמי (כלומר, שלי) למשפט הזה, שנאמר על-ידי סטיבן ויינברג.

עד שתגיע העונה הבאה של אבודים

אפשר לקבל תרכיזים נחמדים של עלילה. כמו זה – תרכיז ההתרסקות של טיסת Oceanic בזמן אמת. (כמעט) כל מה שקרה במהלך ההתרסקות וברגעים שלפני ואחרי.

[דרך ExtraLife]