ללא קשר לקיומה של דת…

…אנשים טובים יעשו מעשים טובים ואנשים רשעים יעשו מעשים רשעים. אבל כדי שאיש טוב יעשה מעשה רשע, יש צורך בקיומה של הדת.

תרגום לא-רשמי (כלומר, שלי) למשפט הזה, שנאמר על-ידי סטיבן ויינברג.