שיעור בסיבוכיות

מסתבר שגם המחלפים שלנו בארצנו הקטנטונת יכולים לשמש כחומר גלם איכותי לשיעור בנושא.

[דרך: בוינגבוינג]