חבצואל היבוסי ומלחמתו בענקית הסלולר

טוב לשמוע על דברים כאלה