אם אני לא מקבל אותם, אף אחד לא יקבל אותם

ככה צה"ל נשמע לי אחרי שקראתי את מה שכתבו החברים של ג'ורג'.