יש רגעים שבהם אני שמח…

…שאין לי כסף מיותר כדי לקנות iPhone. זה מונע ממני מלחוות דברים כאלה.